آخرین اخبار آرشیو
راهنمای Https Proxy
این روش در ایران محدود شده است و فقط برای تغییر IP جهت ورود به وبسایت هایی که ایران را تحریم کرده اند کارایی دارد.

 

نحوه نصب و تنظیم :

در سیستم عامل خود و یا در تنظیمات نرم افزار مورد نظر، پراکسی زیر را وارد کنید:

Host: tunnel.opensaz.com
Port: 443
در صورتی که در تنظیمات پراکسی قسمت username و password بود، باید آنها را نیز وارد کنید.